Innhold

Søk boliglån hos oss!

Du får din personlige rådgiver du kan ringe, og som kan hjelpe deg når du trenger det. Vi er der du er!

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutselig i førersetet når det gjelder din egen økonomi. Kontakt oss for et møte, så tar vi en prat om hva det betyr.

Innskytervalg

Innskytervalget i banken er nå igang. Valgkomiteens forslag er hengt opp i bankens lokaler på Vegårshei. Valget foregår ved at man avlegger stemme i bankens lokaler innen mandag 20. februar kl 15.30.

Barn om penger og sånn..

Se hva barna mener om penger; hvordan man får tak i dem og hvordan man kan bruke dem.