Innhold

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle de vanligste tjenestene fra nettbanken. Bare mye enklere!

Pressemelding

Pressemelding fra  Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank

22. november 2016

 

Styrene i Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank har besluttet å innlede samtaler med sikte på en fusjon av de to bankene. 

 

Målet med en eventuell sammenslåing er å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet, samt ytterligere styrke bankenes evne til å bidra til utviklingen av sine lokalsamfunn.

Vegårshei Sparebank og Gjerstad Sparebank har sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn. Denne posisjonen skal videreføres og forsterkes i hele østregionen av Aust-Agder.

Forretningsadressen og hovedkontoret for den nye banken vil være Brokelandsheia i Gjerstad kommune, og det skal i tillegg være bankkontorer på Vegårshei, i Tvedestrand og i Risør.

 

Bankene ønsker å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer og være en god og attraktiv arbeidsgiver. Dette ansees som viktig for fortsatt å kunne opprettholde konkurransekraft, og fortsatt å kunne bidra til utviklingen av lokalt næringsliv og aktive lokalsamfunn.

 

Styrene har lagt som premiss for en sammenslåing at arbeidsplassene opprettholdes. Navnet på en sammenslått bank er ikke fastlagt og vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.

Det vil bli innstilt på at styreleder i den sammenslåtte banken kommer fra Vegårshei Sparebank og at nestleder kommer fra Gjerstad Sparebank.

Administrerende banksjef i Gjerstad Sparebank, Nina Holte, vil bli foreslått som administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Administrerende banksjef i Vegårshei Sparebank, Jan Birger Stebekk, vil bli foreslått som nestkommanderende i den sammenslåtte banken.

Basert på bankenes regnskaper per tredje kvartal i år, vil den sammenslåtte banken ha en forretningskapital på ca. 2,2 milliarder kroner og 28 ansatte.

Det legges opp til at de respektive generalforsamlinger endelig behandler en avtale om sammenslåing i første kvartal 2017, med påfølgende søknad om godkjenning fra myndighetene.

 

Banksjefene Nina Holte og Jan Birger Stebekk  i henholdsvis Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank kommenterer beslutningen om gå i forhandlinger slik:

- Det er en spennende prosess som styrene legger opp til. Vegårshei Sparebank og Gjerstad Sparebank har sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn, og nå tas det grep for å befeste vår posisjon ytterligere og fremstå som det soleklare førstevalget som lokalbank i østregionen.

 

For mer  informasjon, vises det til pressekonferansen som bankene inviterer til onsdag 23. november kl. 10.00, i Gjerstad Sparebanks lokaler på Brokelandsheia.

 

Kontaktpersoner:       

Jan Birger Stebekk     Adm.Banksjef i Vegårshei Sparebank            Mobil: 91516147

Nina  Holte                 Adm.Banksjef i Gjerstad Sparebank              Mobil: 48890987